Penningmeester

Pieter Boersma

 
Ik ben Pieter Boersma, 20 jaar, en sinds juni van dit jaar mag ik me penningmeester van deze prachtige vereniging noemen. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor maken van een begroting, het voeren van de boekhouding, het maken van incasso’s en het maken van een financieel jaarverslag. Het is erg interessant en leuk om er mee bezig te zijn! In het dagelijkse leven ben ik bezig met de studie HBO-ICT aan NHL Stenden, woon ik gezellig in een studentenflat en mag ik graag een biertje drinken in onze sociëteit.