Christelijk studeren

Als student maak je een belangrijke fase in jouw leven door: je legt de basis voor jouw verdere leven. Je zal nieuwe mensen leren kennen en op jouw eigen benen leren staan. Het is geweldig om God in deze fase te betrekken in jouw leven, om zo tijdens je studententijd nog meer van Hem te ontdekken! Een christelijke studentenvereniging is hiervoor een mooie omgeving.

Wij zijn een gereformeerde studentenvereniging die het belangrijk vindt dat de christelijke identiteit merkbaar is in het dagelijks leven. Om dit doel na te streven hebben wij meerdere activiteiten in onze vereniging die hieraan bijdragen. Dit alles om zo ook het geloof het fundament van onze vereniging te laten worden.

Christelijk 1 2

Gebedshalfuurtje

De vereniging is vrijblijvend uitgenodigd om voorafgaand aan de bestuursvergadering langs te komen bij het gebedshalfuurtje. Tijdens het gebedshalfuurtje prijzen we God door te zingen, waarna we overgaan tot danken en bidden voor de verschillende punten die tijdens het gebedshalfuurtje aangedragen worden.

Projectgroepsvergaderingen

De projectgroepsvergaderingen (PG) zijn onze vorm van Bijbelstudie. PG wordt wekelijks op donderdagavond gehouden in diverse verenigingshuizen. Tijdens PG praten we over de Bijbel, worden er persoonlijke vraagstukken besproken en leren wij elkaar, in groepen van vijf tot acht personen, beter kennen.

De avond begint met een gezamenlijke maaltijd om vervolgens het gesprek met elkaar aan te gaan over diverse geloofsonderwerpen. Tijdens PG is er ook ruimte om over twijfels of persoonlijke vragen te praten. Daarnaast kan de avond ook een andere invulling krijgen door het bezoeken van bijvoorbeeld een lezing of kerkdienst. Na PG vertrekken wij naar onze sociëteit om de avond met de hele vereniging af te sluiten in onze sociëteit onder het genot van een goudgele gerstegozer.

Christelijk 2 1

Rodedraadsvergaderingen

Naast de wekelijkse PG-avonden hebben we vijf keer per jaar een avond waarbij we met de hele vereniging een christelijk onderwerp bespreken. We doen dit aan de hand van een jaarthema. Op deze bijeenkomsten wordt er een spreker uitgenodigd om ons aan de hand van de Bijbel aan het denken te zetten. Rodedraadsvergaderingen (RDV’s) zijn openbaar en kunnen door iedereen bezocht worden. Houd onze Instagram of FaceBook in de gaten zodat ook jij bij de volgende RDV kan zijn!

Toerustingsweekend

Het toerustingsweekend wordt jaarlijks georganiseerd om een heel weekend lang tijd vrij te maken voor God. Er worden sprekers uitgenodigd en er worden workshops gegeven. Oftewel, een weekend lang tot rust komen en de focus leggen op God. Dit doen we door samen te bidden, praisen, discussiëren over de Bijbel en elkaar verder mogen helpen in onze zoektocht naar God.